Ons kantoor heeft een klachtenprocedure. Mocht u aanmerkingen hebben op het handelen van een van onze medewerkers of over de door ons geleverde dienstverlening, dan kunt u dit telefonisch of per mail melden. Uw klacht wordt vervolgens door de medewerker die uw klacht aanneemt geregistreerd op een intern klachtenformulier.

Via ‘contact’ vindt u het telefoonnummer en e-mailadres waarop u ons kunt bereiken. Ons streven is om binnen één week na ontvangst van uw klacht de klacht af te handelen. De behandelaar (niet perse degene die uw klacht aannam) neemt contact met u op over de wijze van afhandeling. Bent u daarna van mening dat uw klacht niet naar behoren is behandeld? Of vindt u dat uw klacht nog steeds niet bevredigend is afgehandeld?
Dan kunt u dit via complianceofficer@juridischadviestilburg.nl melden aan onze Compliance Officer, de heer P. V. Shkarban (interim).