Juridisch procederen. Wanneer u het niet eens bent met een bepaalde activiteit van de tegenpartij dan kunt u hiertegen in actie komen via juridische procedures. Procederen betekent niet automatisch dat u uw geschil voorlegt aan de rechter. Het betekent dat u op officiële wijze protesteert. U kunt bijvoorbeeld een bezwaarschrift indienen. Het is dan de tegenpartij en niet de rechter die reageert op het bezwaarschrift. Wanneer u het niet eens bent met de reactie op uw bezwaarschrift, dan kunt u alsnog met uw probleem naar de rechter stappen.

Afhankelijk van waar u tegen in actie wilt komen, zijn er verschillende mogelijkheden. Het is echter afhankelijk van de inhoud van de kwestie welke stappen mogelijk zijn.

 

Juridisch procederen:

Definitie:

  • Juridische route, gespecialiseerde juridische adviseurs, raadsman

Methode:

  • In kaart brengen van interne en externe standpunten, wensen en belangen
  • Onderzoek juridische positie
  • Juridisch advies
  • Procestactiek

www.juridischadviestilburg.nl