Het gesubsidieerd tarief van onze juridische praktijk is gelijk aan de hoogte van de eigen bijdrage, die vastgesteld is door de Raad van Rechtsbijstand. Meer informatie over de bedragen vindt men op de volgende webpagina: inkomensnormen

De voorwaarden vindt men op de volgende webpagina: voorwaarden

Kosten Rechtbank – Griffierechten:

Griffierechten zijn de kosten die u moet betalen aan de rechtbank bij de start van uw procedure. De hoogte van deze kosten varieert. Welk bedrag u aan griffierecht betaalt, hangt af van de zaak zelf, uw inkomen en of u een particulier of organisatie (rechtspersoon) bent: Klik Hier

 

Voor uitgebreide informatie neemt u contact op met onze praktijk.

Mocht voor uw zaak, kwestie, geschil de inschakeling van een andere jurist, dan wel advocaat nodig zijn, kan ook de tegemoetkoming in de advocaatkosten aangevraagd worden.